Gør din cloudstrategi enklere ved at tæmme cloud-sprawl

Clouddatabehandling er blevet så allestedsnærværende, at organisationer har indført det på næsten alle virksomhedsniveauer. Mens disse cloudinvesteringer giver umådelige fordele, er der utilsigtede følgevirkninger fra den uholdbare stigning i cloudspredning, der skaber kompleksitet og introducerer risiko. Men du kan løse udfordringen fra cloudspredning med et sikkert digitalt arbejdsrum, der er forenet og kontekstuelt.

E-bog fra Citrix

Forberedelse af fremtidens workspace