Hvad er din virksomhedskontinuitetsplan?

Citrix-løsninger beskytter din virksomhed mod forstyrrelser og gør, at din arbejdsstyrke forbliver produktiv.  

Beskyt din virksomhed mod forstyrrelser

Alle organisationer risikerer store og små forstyrrelser af enhver slags, fra planlagte begivenheder som IT-vedligeholdelse og kontorflytninger til faretruende nødsituationer som orkan, snestorm og epidemi og uplanlagte begivenheder, der rammer helt uden varsel, såsom jordskælv, tornado, terrorisme og brand. Selv relativt små hændelser som vand eller strømafbrydelse, transportforsinkelser og den tilbagevendende sæsoninfluenza kan have stor indflydelse.  

Da et jordskælv på 7,8 ramte New Zealand, var Fujitsu online igen efter kun fire dage.

Holder virksomheder kørende under uventet nedetid.

Selvom virksomhedskontinuitetsplanlægning hidtil har fokuseret på failover og katastrofegenoprettelse af datacenteret, så er dette kun en del af billedet. Hvis folk ikke kan få adgang til de applikationer, data, filer og tjenester, deres arbejde afhænger af, så er virksomheden stadig nede – og taber penge, kunder, produktivitet, omdømme og muligheder, hvert øjeblik der går, før de er tilbage på arbejdet.

Fem elementer af en succesfuld virksomhedskontinuitetsplan

Selvom hver eneste virksomhedsforstyrrelse er unik, og der er mange beslutninger, der skal træffes i situationen, sætter en virksomhedskontinuitetsplan rammerne for og klargørelsen af sådanne beslutninger samt en klar angivelse af, hvem der skal tage dem. En succesfuld virksomhedskontinuitetsplan indeholder følgende elementer.

 • Udvikle et klart hierarki for beslutningsprocesser, så man ikke er i tvivl om, hvem der har ansvaret eller autoriteten til at træffe beslutninger i en nødsituation
 • Oprette et kontinuitetsudviklingshold med medarbejdere fra hele organisationen, herunder ledere, sikkerhedsvagter og medarbejdere fra de forskellige afdelinger; IT, faciliteter og fast ejendom, kommunikation, HR, økonomi m.m.
 • Oprette supportteams, der er dedikeret til relaterede funktioner som nødberedskab, kommunikation, campus-respons og forretningsparathed
 • Identificere potentielle virksomhedsforstyrrelser, der kan påvirke vores organisations beliggenheder såsom strømafbrydelse, epidemi og brand
 • Basere din plan på værst tænkelige scenarier i stedet for flere graduerede versioner af hver hændelse for at holde antallet af scenarier nede
 • Prioritere den mest essentielle drift, hvem der skal stå for den, og hvordan arbejdet skal omdirigeres, hvis nøglepersoner er utilgængelige
 • Opdatere din plan årligt for at reflektere ændringer i applikationskritik og -afhængighed, forretningsprioriteter, risikostyring, virksomhedsbeliggenheder, operationer og andre overvejelser
 • Gennemføre komplette nødsimuleringer årligt, herunder krisekommunikation, sikkerhedsøvelser og processer for arbejdspladsgenvinding
 • Måle dine testresultater, og bestræb dig på løbende forbedringer, uanset om det er anvendelsestilgængelighedsmål eller personalesikkerhedsforanstaltninger
 • Etablere nødberedskabsprocedurer, hvor både push- og pull-kommunikationssystemer integreres hurtigt
 • Identificere alle interessenter med henblik på nødkommunikation, herunder medarbejdere, entreprenører, kunder, leverandører, medier og ledelse
 • Forberede nedskrevet kommunikation, der let kan opdateres og gøres klar til at sende med det samme
 • Optræne din arbejdsstyrke, så de er opmærksomme på de processer, de skal følge i tilfælde af en nødsituation, og så de ved, hvor de kan finde ressourcer til hjælp
 • Konsultere lokale og føderale agenturer til nødhjælpstræning og anden vejledning til dit program
 • Udføre medarbejderøvelser for at hjælpe medarbejdere med at blive fortrolig med procedurer, såsom at finde nødudgange

Citrix' sikkerhedsløsninger giver uforstyrret produktivitet

Citrix hjælper organisationer med at sikre kontinuitet i driften under forretningsforstyrrelser og:

 • Giver medarbejdere problemfri adgang for at sikre digitale arbejdsrum med deres apps og data under alle former for virksomhedsforstyrrelser, planlagte eller ej
 • Beskytter og administrerer virksomhedsoplysninger fra en hvilken som helst placering, på ethvert device, i hvilken som helst situation
 • Forenkler kontinuiteten ved at udnytte hverdagsinfrastrukturer og eliminerer behovet for separate værktøjer og devices til virksomhedskontinuitetsadgang og omfattende genvindingsenheder
 • Sikrer tilgængeligheden af IT-tjenester gennem hurtig, automatiseret datacenter-failover, load balancing og netværkskapacitetsstyring samt cloudbaserede implementeringsvalg
   

Hvis du står for virksomhedskontinuiteten i din virksomhed, bør du tage et kig på Citrix Cloud  

Kontakt en Citrix-løsningsekspert for at få yderligere oplysninger