Fremtidens arbejde

Teknologi under hurtig udvikling åbner muligheden for at udvikle nye forretningsmodeller, fremme innovation og produktudvikling og engagere kunder i meningsfulde oplevelser. Alle virksomheder er i deres valg af infrastruktur, mobilitet og digital fleksibilitet med til at forme fremtidens arbejde. Citrix er på forkant med denne transformation, hvor hindringerne elimineres, og der skabes nye teknologiske muligheder. Vi er alle med til at skabe fremtiden.

Accelerere produktiviteten

Hvordan kan vi forenkle effektivitet?

Arbejde er blevet mere personligt

Den nye generation af arbejdskraft forventer mere mening og autonomi i deres arbejde. De kræver teknologi, der er magtfuld, intuitiv og forudser deres behov. Forventninger til arbejde, devices, apps, sikkerhedsændringer og forretning skal tilpasses for at imødekomme de skiftende forventninger.

Der indføres nye devices og værktøjer.

Virksomheder har i kraft med, at nye devices og cloudbaserede tjenester bliver tilgængelige, brug for en teknologiagnostisk tilgang til at integrere, administrere og sikre alle nye devices og tjenester – også dem, der endnu ikke eksisterer.

Muliggør, at enhver bruger kan arbejde fra ethvert device

Find ud af, hvad der er det næste skridt i den mobile revolution

Produktivitetskløften lukkes

Teknologien lover at gøre os mere produktive – og alligevel er produktivitetshastigheden faktisk faldet – dels fordi kompleksiteten af ​​implementeringsteknologien er en hæmsko for produktiviteten.

Den voksende produktivitetskløft indenfor IT i USA

Kontekstbevidst sikkerhed

Hold forretninger sikre

Et softwaredefineret arbejdsområde uden vægge

Overgangen til digital virksomhed bliver, i kraft med at arbejde bliver uafhængigt af sted, en udfordring for sikringen af infrastruktur, devices og data. Design og implementering af et intelligent, softwaredefineret område betyder, at du kan sikre din organisations infrastruktur, styrke dine kunder og medarbejdere og give IT-afdelingen fleksibel kontrol.

Behovet for en ny IT-sikkerhedsarkitektur: global undersøgelse

Balancen imellem sikkerhed og fleksibilitet – i skala

De nuværende sikkerhedsmetoder efterlader huller i IT-kontrollen og skuffer brugere, der søger ægte fleksibilitet og sikre valg. Nøglen til at opnå den rette balance ligger i kontekstuel bevidsthed – evnen til at skræddersy sikkerhed til hvert enkelt arbejdsområde.

Vil 1 billion USD brugt på cybersikkerhed gå tabt pga. kompleksiteten?

Sikring af tingenes internet

Udbredelsen af nye devices, som hver især genererer datamængder, der skal opbevares, håndteres, analyseres og sikres, kræver en teknologiagnostisk tilgang til ensrettet sikkerhed.

Udvikler muligheder for sikring af IoT i virksomheden

Drevet af cloud

Fleksible driftsmodeller arrangeret i clouden

Innovation on demand

Cloud-teknologi fremmer nye forretningsmodeller og ændrer, hvordan vi ser fremtidens arbejdet. Vi kan nu uden problemer skifte device og placering uden at forstyrre arbejdsgangen. Vi kan gemme, administrere og handle på datamængder fra IoT-devices samt skalere for at imødekomme pludselige skift i kundeefterspørgsel, konkurrence og forretningsmodeller.

Hinsides skrivebordet: Livet med et digital arbejdsrum

Kontrollere cloud-spredning

Det forandrer hele spillet at gå over til cloud. Men administrationen af privat, offentlig, hybrid- og multi-cloud-spredning hos forskellige leverandører, tjenester og standarder kan belaste virksomheder. Fremtidens arbejde kræver aggregering, orkestrering og sikring af alle disse cloudtjenester til et integreret, sikkert digitalt arbejdsrum.

Bekæmpelse af cloud-spredning: Hvorfor er det lige nu et afgørende behov for nutidens virksomheder:

Digitale workspaces gør fremtidens arbejde muligt.

At forstå alle cloudens fordele og samtidig undgå kompleksitets- og sikkerhedsudfordringer kræver et samlet, kontekstuelt og sikkert digitalt arbejdsrum. At IT-afdelinger og brugere sammen skaber et software-defineret område, der beskytter virksomhed, data og infrastruktur. Digitale arbejdsrum sikrer og integrerer teknologier, platforme, devices og clouds, der igen sikrer, at organisationerne nemt kan tilpasse sig fremtidens arbejde og fremme virksomheden.

Digitale arbejdsområder giver et enkelt transparent felt, hvor IT-afdelinger kan konfigurere, overvåge og styre hele din teknologiinfrastruktur.

  • Smidighed og effektivitet: nemmere at implementere, hurtigere at innovere og mere fleksibel
  • Teknologiagnostisk tilgang: digitaliser og fremskynd fremtidens arbejde

Digitale arbejdsrum anvender maskinindlæring til at tilpasse hver enkelt medarbejders mønster og forventninger, så medarbejderne kan arbejde sikkert, hver end de befinder sig. 

  • Personlige oplevelser: Forudsiger og leverer, det folk har brug for for at blive produktivt kontekstskræddersyet
  • Situationsfornemmelse: sikr pålidelighed og ydeevne uanset netværksforbindelse, placering eller device

Et softwaredefineret område, der giver sikker adgang og fuld synlighed på tværs af netværk og brugerøkosystem.

  • IT-ramme: levér en kontekstuel ydeevne med forudsigelsesanalyse for at mindske risikoen
  • Trusler under udvikling: sikr devices og integrere sikkerhedsløsninger med maskinindlæring og kunstig intelligens

Citrix skaber fremtidens arbejdsrum

Citrix er i gang med at konstruere det mest omfattende, integrerede digitale arbejdsrum, der skal hjælpe kunderne med at ændre måden, de arbejder på.

Hvad kan du gøre med den sidste nye digitale teknologi for arbejdsrum?